Jak wydajnie oczyszczać ścieki?

Ścieki, które docierają z naszych domów do miejskich oczyszczalni, podlegają procesom ich neutralizacji. Proces ten jest wieloetapowy a jego oczekiwanym rezultatem jest osiągnięcie jak największej ilości cieczy, która może zostać poddana procesom oczyszczania. Taka ciecz można uzyskać również z osadów pościekowych o ile uda się je w odpowiedni sposób pozbawić wilgoci.

Jak odwadniane są osady?

innowacyjne odwadnianie osadówAby ścieki, które docierają do naszych domów do miejskich oczyszczalni mogły wrócić w postaci czystej wody, musza być poddawane wieloetapowym procesom oczyszczania. Najważniejszym zadaniem jest, aby z nieczystości udało się uzyskać możliwe jak największą ilość cieczy, która da się oczyścić i jak najmniejszą ilość osadów pościekowych. W tym celu wykorzystywane jest innowacyjne odwadnianie osadów, dzięki któremu oczyszczalnie mogą uzyskiwać znacznie więcej wody ze ścieków. Odwadnianie osadów i zmniejszenie ich ilości jest bardzo ważne dla działania oczyszczalni. Jeżeli nie zwróci się na to odpowiedniej uwagi, z czasem tych osadów może być coraz więcej, co będzie prowadziło do stopniowego zmniejszenia się pojemności zbiornika na nieczystości, co negatywnie z kolei wpłynie na działalność całej oczyszczalni. Proces odwadniania osadów może być wykonywany naturalnymi metodami, lub też wspomagany chemicznie, jak tez i mechanicznie. Ten pierwszy sposób wymaga czasu i opera się na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów, oddzielenia ciał stałych od cieczy. W ten sposób udaje się uzyskać po dłuższym czasie warstwę osadów pościekowych, które po prostu wysychają. W przypadku metod mechanicznych, nieczystości sa filtrowane, dzięki czemu udaje się precyzyjnie oddzielić masę osadów od zanieczyszczonej wody. Metoda chemiczna zaś polega na dodawaniu do ścieków gaszonego wapna, co skutkuje rozwarstwieniem ścieków. Odbywa się to podobnie jak w przypadku wykorzystania metod biologicznych, ale trwa znacznie krócej a dodatkowo, udaje się w ten sposób uzyskać znacznie większe ilości cieczy z osadów.

Aby oczyszczanie ścieków było możliwe, trzeba wybrać jedną z wielu metod na przeprowadzanie tego procesu. Obecnie znane sa naturalne metody biologiczne, jak również mechaniczne czy też chemiczne. Każda z tych metod ma dużą skuteczność, różni je jednak czas, w którym udaje się skutecznie zneutralizować nieczystości.