Zalety instalacji bazujących na fotowoltaice

Ochrona środowiska jest obecnie bardzo ważnym zagadnieniem zważywszy na pogorszenie jego stanu na przestrzenie kilku ostatnich lat. Jest to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na energię cieplną oraz elektryczną w miastach silnie zurbanizowanych takich jak chociażby lublin. Coraz więcej ludzi przenosi się bowiem do miasta w poszukiwaniu pracy oraz lepszych perspektyw w dalszym życiu. Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na moc oraz ciepło.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Lublina

instalacje fotowoltaiczne lublinTradycyjne źródła tych mediów takie jak chociażby elektrociepłownie do swojego optymalnego działania potrzebują duże ilości paliw stałych takich jak węgiel kamienny czy brunatny. W wyniku spalania tych paliw powstaje energia elektryczna oraz cieplna, która następnie jest przesyłana do odbiorców. Zwiększone zapotrzebowanie powoduje jednak większe zużycie węgla co z kolei prowadzi do uwalniania szkodliwych gazów do atmosfery. Alternatywą dla tego rodzaju rozwiązań są jednostki rozproszone, które odciążą scentralizowaną produkcję. Do wytwarzania energii elektrycznej powszechnie stosowane są rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Bardzo często można spotkać się z montażem tego typu instalacji zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i również w prywatnych budynkach. Szczególnie popularne są instalacje fotowoltaiczne lublin, które wytwarzają energię elektryczną w wyniku promieniowania słonecznego. Instalacje fotowoltaiczne kojarzą się z reguły z panelami pokrywającymi dachy budynków. Zdecydowana większość inwestycji właśnie tak wygląda. Jednak w wyniku rozwoju technologicznego można spotkać już chociażby materiały, które mogą pokrywać drogi czy ściany budynków i również generują energię elektryczną. W fazie testów znajdują się również inne technologie bazujące na fotowoltaice. Dziedzina ta rozwija się bardzo szybko dzięki czemu jest ona coraz powszechniej dostępna dla tradycyjnego konsumenta, którym są głównie rodziny zamieszkujące domy jednorodzinne. Dzięki fotowoltaice możliwym staje się rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej do celów zasilania budynku.

To z kolei odciąża duże bloki energetyczne i niweluje konieczność przesyłania energii na odległość co wiąże się ze stratami wynikającymi z przesyłu i transformacji napięcia. Na terenie miasta lublina jest realizowanych również wiele projektów, które bazują na układach hybrydowych, w których instalacja fotowoltaiczna jest wspomagana turbiną wiatrową czy innym urządzeniem z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wszystko to w połączeniu z magazynami energii sprawia, że niektóre budynki stają się samowystarczalne i mogą pracować niezależnie od dostaw energii z sieci publicznej.