Zastosowanie nierdzewnych grodzic

Jednym z zagadnień, które w sposób nieuzasadniony budzi wątpliwości klientów, jest kwestia trwałości ścianek wykonanych ze stali. Najprostszym sposobem na zapewnienie ich trwałości jest korozyjny naddatek. Grodzice stosuje się powszechnie we wszystkich typach budownictwa, ponieważ umożliwiają rozwiązanie różnych problemów. Zazwyczaj są stosowane nie tylko jako elementy technologiczne, ale też trwałe elementy konstrukcyjne, co zwiększa zakres ich funkcjonalności.

Grodzice stosowane w budownictwie

nierdzewne grodziceŚciany wykonane z grodzic powszechnie są nazywane ściankami szczelnymi. Nazwa ta wskazuje na główną cechę odróżniającą takie ścianki od innych, na przykład ścianek berlińskich. Ścianki z grodzic są wykorzystywane w celu zabezpieczenia wykopów na nawodnionych gruntach i jednocześnie stosowane w budownictwie hydrotechnicznym. Należy jednak pamiętać, że nie jest to konstrukcja w stu procentach szczelna. Możliwe są wypływy wody przez zamki szczelnej ścianki, co wynika z ich konstrukcji, a także stanu zamków użytkowanych przez wiele lat i wysokości poziomu wody za ścianką. Takie drobne nieszczelności z upływem czasu mogą się powiększać. Należy jednak pamiętać, że wypływy nie muszą od razu dyskwalifikować ścianki. W przypadku wykopów technologicznych, do których odprowadza się wodę z innych źródeł, niewielkie przecieki nie będą miały znaczenia. Możliwe jest oczywiście uszczelnienie zamków, jednak warto to zrobić wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych. Warto zdecydować się na nierdzewne grodzice. Kolejnym aspektem budzącym wątpliwości jest kwestia dotycząca trwałości ścianek stalowych. Obawa taka może wynikać z faktu, że zazwyczaj ścianki służące jako zabezpieczenie technologiczne nie prezentują się ładnie i są pordzewiałe. Należy jednak pamiętać, że są one wykorzystywane w trudnych warunkach, ponieważ następuje stały dostęp do tlenu oraz wilgoci. Jednak powstające takie produkty korozji, które nie są usunięte, docelowo hamują postęp korozji w dalszych etapach.

Proste obserwacje wskazują, że ścianki wykonane ze stali mogą być stosowane w konstrukcjach stałych. W budownictwie hydrotechnicznym powszechne jest używanie grodzic stalowych w konstrukcjach stałych, w tym budowanych w portach, marinach czy przystaniach kajakowych. Aby zapewnić odpowiednią trwałość stalowych ścianek stosuje się różne metody, na przykład elementy wykonane ze stali trudno rdzewiejącej. Najprostszą metodą jest jednak zaprojektowanie naddatku korozyjnego, który zapewnia większą trwałość.