Rodzaje kursów BHP

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych zasad pracy. Zaniechanie tej zasady będzie skutkowało wyegzekwowaniem konkretnych konsekwencji prawnych (mówi o tym Kodeks Pracy). Należy pamiętać o tym, że na rynku dostępnych jest wiele typów szkoleń, które dedykowane są konkretnym stanowiskom. Jakie kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy możemy odbyć w Warszawie? 

Kursy, które zrobisz w stolicy 

kursy bhp warszawaW jakim celu przeprowadzane są tego typu kursy? Zgodzie z Kodeksem Pracy każdy pracodawca zobligowany jest do wysłania swojego pracownika na kurs, który zostanie na nim zaznajomiony z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pracy. Dzięki odbyciu szkolenia przyszły pracownik zapozna się z wiedzą, dzięki której będzie on bezpiecznie wykonywał swoje obowiązki, nie narażając zarówno siebie, jak i otoczenia na wypadki czy nieszczęścia. Do zapłacenia za kurs zobligowany jest więc pracodawca (czasami to pracownik musi jednak za niego zapłacić, jednak po jakimś czasie środki te są mu zwracane przez pracodawcę). Najwięcej firm oferujących możliwość odbycia tego typu kursów znajduje się w Warszawie. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, to właśnie w stolicy istnieje bowiem najwięcej firm oraz obserwuje się najszybszy rozwój przemysłu. Przeszukując strony internetowe oferujące kursy bhp warszawa mamy okazję zapoznać się ze szczegółową ofertą, cennikiem oraz rodzajami szkoleń. Pierwsze, podstawowe szkolenie tego typu należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia przez pracodawcę. Warto pamiętać o tym, że niektóre zawody zobligowane są do powtarzania tego typu szkoleń w cyklicznym okresie czasu. Przykładem są chociażby robotnicy, którzy z racji wykonywanej przez siebie profesji są narażeni na częste wypadki. Z racji tego szkolenia bhp muszą powtarzać co roku. Każdy kurs bhp składa się z dwóch części bazowych: uniwersalnego szkolenia wstępnego oraz szkolenia stanowiskowego, które dotyczy już konkretnego zawodu. Niezależnie od typu kursu, każdy z nich kończy się jednak egzaminem. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu pracownikowi wystawia się specjalne oświadczenie potwierdzające to, że odbył on kurs. Zaświadczenia te przechowywane są zazwyczaj w teczce pracownika, do której wgląd ma pracodawca. 

Kurs z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czeka więc każdego zatrudnionego pracownika. Pracodawca zobligowany jest do tego by jego pracownik odbył szkolenie w okresie do 6 miesięcy, w przeciwnym wypadku wyciągnięte zostaną konsekwencje prawne, o których mówi Kodeks Pracy. W szukaniu pożądanego przez nas szkolenia pomoże nam internet, przy pomocy którego będziemy mieli okazję zestawić ze sobą oferty, by we konsekwencji zdecydować się na tą najbardziej dla nas atrakcyjną (również cenowo).