Rodzaje siłowników wykorzystywanych w przemyśle

W coraz większej liczbie fabryk wykorzystywane są elementy automatyki oraz nowoczesne układy sterowania. Wynika to z konieczności zwiększenia potencjału produkcyjnego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego przebiegu. Dotyczy to zarówno małych jak i większych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obecnie coraz więcej czynności wykonywanych jest przez maszyny.

Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania maszyn

siłowniki elektryczneDotyczy to w szczególności operacji monotonnych dla człowieka oraz takich które są powtarzalne w dużym zakresie. Właśnie w takich momentach użyte mogą być roboty przemysłowe, które można zaprogramować na wykonywanie określonych czynności w danej sekwencji. Dzięki temu w znacznym stopniu zwiększana jest niezawodność i powtarzalność procesu. Wiele elementów czy maszyn przemysłowych do swojego działania wymaga zastosowania zasilania energią elektryczną. Przykładem mogą być chociażby siłowniki elektryczne, które często sterują zamykaniem czy otwieraniem klap różnego rodzaju. W ten sposób dozowana jest ilość substratu, która musi być użyta w procesie. Siłowniki elektryczne mogą być zasilane różnym napięciem. Najprostsze z nich działają na napięcie stałe stałe o wartościach 12, 24 lub 48 woltów. Większe siłowniki, które muszą posiadać zdecydowanie większą siłę do uruchomienia mechanizmów zasilane są napięciem przemiennym sieciowym o wartości 230V wolt.

Spotykane są również siłowniki zasilane napięciem trójfazowym jednak są to zdecydowanie rzadsze przypadki. Tego typu elementy mogą być implementowane w szerokim spektrum aplikacji. Jak już wcześniej wspomniano najczęściej są wykorzystywane do zamykania przegród czy klap. Siłowniki elektryczne mogą być sterowane za pośrednictwem kontrolerów co umożliwia ich łatwą konserwację. Coraz częściej zastępują one tradycyjne rozwiązania bazujące na układach hydraulicznych czy pneumatycznych.