Wpływ manipulatorów na rozwój maszyn przemysłowych

Stosowanie robotów w procesach produkcyjnych jest w stanie znacząco zwiększyć wydajność zakładów produkcyjnych, szczególnie jeżeli dany robot zostanie odpowiednio skalibrowany. Na dokładność pracy robota duży wpływ mają również zastosowane w jego konstrukcji manipulatory.

Wpływ manipulatorów na pracę robotów produkcyjnych

manipulatory 3 osioweRoboty stosowane w produkcji mają głównie postać segmentów wyposażonych w chwytne ramiona o różnym zakresie ruchu. Początkowo stosowane roboty tego typu miały bardzo ograniczony stopień swobody działania, przez co ich przydatność była ograniczona. Od kilku lat stosuje się jednak maszyny wyposażone w manipulatory 3 osiowe. Dzięki nim, chwytne ramie robota jest w stanie wykonać ruchy w znacznie większym zakresie, co sprawiło, że ich zastosowania znacząco zwiększyły się. Roboty z manipulatorami trzy osiowymi, wyposażone w ruchome chwytaki, są powszechnie stosowane jako ważny element automatycznej linii produkcyjnej. Nowy typ manipulatorów umożliwia przenoszenie towarów np. z palety na taśmę transportową lub odwrotnie, dzięki czemu w znacznie większym stopniu maszyny tego typu są w stanie zastąpić pracę ludzkich rąk. Sukces manipulatorów trzy osiowych sprawił, że obecnie prowadzone są pracę nad ramionami o znacznie większym zakresie ruchu, czyli wyposażonych w manipulatory nawet 5 osiowe. Minie jednak sporo czasu zanim nowe rozwiązania wyprą obecnie stosowane roboty o trzy-stopniowym zakresie ruchów. Warto dodać, że tego typu manipulator jest stosowany nie tylko w robotach używanych w produkcji, ale również stanowią one część konstrukcji koparko-ładowarek.

Duży wpływ na rozwój robotów używanych w produkcji miało wynalezienie manipulatorów, umożliwiając im im większy zakres ruchów. Od tego momentu maszyny stanowią główną podstawę działalności nowoczesnych zakładów produkcyjnych.