Wypadek w pracy — czy należy się odszkodowanie?


Wypadek w pracy a odszkodowanie — wiele osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków zawodowych szuka informacji na ten temat. Nic w tym dziwnego, ponieważ wypadek może zdarzyć się każdemu. Musisz wiedzieć, że jeśli dojdzie do niego w pracy lub w drodze do/z pracy, należy Ci się odpowiednie odszkodowanie. Nie wiesz, jak zająć się sprawą? Poniżej przybliżamy temat odszkodowania za wypadek w pracy.

Jaka jest definicja wypadku w pracy?

Powołując się na ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych, każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może ubiegać się o odszkodowanie. Mowa tutaj o sytuacji, w której doszło do nagłego zdarzenia, na które pracownik nie miał wpływu, a wskutek którego doszło do urazu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Wypadki mogą być lekkie, czyli takie, po których wystąpieniu osoba poszkodowana potrzebuje określonej ilości czasu do tego, aby doszła do pełnego zdrowia lub ciężkie. Te drugie to sytuacje, w których doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek czego poszkodowany jest niezdolny do wykonywania swojego zawodu. Niestety dochodzi także do sytuacji, wskutek których dochodzi także do śmierci pracownika.

W jaki sposób zgłosić wypadek w pracy?

Zgłoszenie wypadku w pracy jest niezwykle ważne, jeśli pracownikowi zależy na wypłacie stosownego świadczenia. Jest to obowiązek poszkodowanego, jeśli oczywiście pozwala na to stan jego zdrowia. O wypadku musi zawiadomić swojego przełożonego. Jeżeli natomiast wypadkowi uległ pracownik, który do wykonywania obowiązków został oddelegowany przez inną firmę, musi poinformować podmiot, przez który jest zatrudniony. Po zgłoszeniu faktu dojścia do wypadku u pracodawcy należy powiadomić o sytuacji odpowiednie jednostki organizacyjne.

Aby uzyskać odszkodowanie, wypadek przy pracy musi być zgłoszony także do płatnika składek i ZUS-u. Jeśli pracownik uległ wypadkowi wykonując prace rolnicze, wówczas sytuację zgłasza się do KRUS-u. Wysłane zgłoszenie związane jest z roszczeniem o jednorazowe odszkodowanie.