Zalety monitoringu w zakładach przemysłowych

W wielu przypadkach podstawą identyfikacji zdarzenia jest jego analiza. Dużo łatwiejsza jest analiza zarejestrowanego zdarzenia, która może prowadzić do konstruktywnych wniosków. Jeszcze do niedawna kamery przemysłowe były jednak stosowane jedynie tam, gdzie był wymagany najwyższy poziom bezpieczeństwa. Było to podyktowane wysokimi kosztami zakupu urządzeń oraz ich wdrożenia na zabezpieczanym terenie.

Rejestracja wideo przy pomocy Analog High Definition

monitoring ahdObecnie postęp technologiczny sprawił, że koszt zakupu oraz wdrożenia tego typu urządzeń spadł diametralnie. Przykładem ewolucji tego typu rozwiązań może być chociażby monitoring ahd, który jest bezpośrednim następcą technologii analogowej. W przypadku stosowania technologii monitoringu AHD obraz jest przesyłany przy pomocy przewodu koncentrycznego do rejestratora. W nim następuje przetwarzanie, rejestracja oraz wyświetlenie przesłanego przez kamerę obrazu. Najważniejszą zmianą w przypadku monitoringu AHD jest jednak format kodowania obrazu wideo. Kamery są bowiem wyposażone w przetworniki cyfrowe dzięki czemu przesyłany sygnał jest wysokiej jakości. Dużą zaletą urządzeń działających w technologii AHD jest pełna kompatybilność z technologią analogową. Warto dodać, że kamery oraz rejestratory AHD w razie potrzeby są w stanie pracować w trybie analogowym. Technologia AHD mimo swoich zalet nie musi być wcale droga. Dzięki pełnej kompatybilności z urządzeniami analogowymi nowe rejestratory oraz kamery wspierające AHD można zastosować w obiekcie, w którym położona jest instalacja pod urządzenia analogowe. Dzięki temu w znacznym stopniu zostają ograniczone koszty związane z wdrożeniem nowej technologii w obiekcie. Bardzo ważną zaletą jest również transmisja sygnału w czasie rzeczywistym, bez opóźnień.

Technologię tą można stosować również w większych obiektach dzięki czemu znajduje ona zastosowanie również w obiektach przemysłowych czy innych miejscach o dużej powierzchni. Monitoring miejsca pracy często jest w stanie dostarczyć wielu przydatnych danych chociażby o sposobie pracy maszyny czy wydajności pracowników. Oprócz tego monitoring wpływa na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Operator, który dostrzeże potencjalnie niebezpieczne zdarzenie na terenie zakładu jest w stanie bez zbędnych opóźnień zawiadomić odpowiednie służby.