Zastosowanie ograniczników przepięć

Ochronnik przepięciowy (także ogranicznik przepięć, warrystor) jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do ograniczania przepięć w sieciach elektrycznych i instalacjach. W sieciach elektrycznych często występują przejściowe skoki napięcia spowodowane włączeniem urządzeń, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.

Konstrukcja i zasada działania ograniczników przepięć

ograniczniki przepięć b cChociaż przepięcia te są przejściowe, mogą być wystarczające do spowodowania uszkodzenia izolacji lub złącza p-n półprzewodników, co prowadzi do zwarcia i ma katastrofalne skutki. Aby wyeliminować możliwość zwarcia, można zastosować bardziej niezawodną izolację i półprzewodniki wysokonapięciowe, ale prowadzi to do znacznego wzrostu kosztów sprzętu. Z tego powodu uzasadnione jest stosowanie ograniczników w sieciach elektrycznych. Ogranicznik składa się z dwóch elektrod i urządzenia do tłumienia łuku elektrycznego. Jedna z elektrod jest przymocowana do chronionego obwodu, druga elektroda jest uziemiona. Przestrzeń pomiędzy elektrodami nazywana jest iskrownikiem. Przy określonym napięciu pomiędzy dwiema elektrodami iskiernik otwiera się i w ten sposób odciąża przepięcie w chronionym obwodzie. Jednym z głównych wymagań dla ogranicznika jest gwarantowana wytrzymałość dielektryczna przy częstotliwości przemysłowej (ograniczniki przepięć b c nie mogą przebić się w warunkach normalnej częstotliwości linii).

Po przebiciu impulsowym iskiernik jest na tyle zjonizowany, że może zostać przebity przez napięcie fazowe normalnej pracy, powodując zwarcie i w konsekwencji zadziałanie urządzeń zabezpieczających ogranicznika. Zadaniem urządzenia do tłumienia łuku elektrycznego jest jak najszybsze usunięcie tego uszkodzenia, zanim zadziałają urządzenia zabezpieczające.