Zastosowanie wapna chlorowanego

Ciało stałe białego koloru o charakterystycznym zapachu chloru to wapno chlorowane, które jest silnym utleniaczem. Ma szerokie zastosowanie ze względu na swoje właściwości. Jednak należy pamiętać, że to środek żrący i należy zachować bezpieczeństwo podczas stosowania go.

Cechy wapna chlorowanego

wapno chlorowaneStosowane w przemyśle chemicznym wapno chlorowane wykorzystywane jest głównie do środków dezynfekujących oraz wybielających. Produkt posiada silnie chlorowy, charakterystyczny zapach. Wapno chlorowane posiada wysokie właściwości higroskopijne, czyli pochłaniające wilgoć. Produkt ma właściwości biobójcze, dlatego wykorzystuje się go w środkach do dezynfekcji. Jeśli wapno chlorowane będzie źle przechowywane może dojść do jego samozapłonu. Może tak się zadziać w przypadku kontaktu środka z etanodiolem. W przypadku zawilgocenia wytwarza się szkodliwy i toksyczny gazowy chlor. Wapno chlorowane stosuje się do odkażania ścieków, karetek czy urządzeń sanitarnych. Przy wykorzystywaniu tego środka należy zachować szczególną ostrożność i zachować wszelkie środki ochrony osobistej, aby zabezpieczyć się przed jego niepożądanym działaniem. Wapno chlorowane wykorzystywane jest w systemach przetwarzania wody. Dzięki specyficznym właściwościom środek ten zwalcza wszelkie mikroorganizmy oraz glony. Środek stosuje się również w roztworach dezynfekujących np. do dezynfekcji wody w basenie. Czasami stosowany jest również w przemyśle papierniczym do bielenia.

Aby wapno chlorowane zachowywało swoje właściwości, należy na nie bardzo uważać podczas transportu lub magazynowania. Nie można dopuścić do zalania go lub zawilgocenia. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach w produktem, ponieważ jest on bardzo żrący i działa drażniąco na oczy i skórę.